Zostań przedstawicielem


Poszukujemy przedstawicieli z terenu całego kraju.
Każdy nowo zarejestrowany przedstawiciel otrzyma pocztą pakiet materiałów informacyjnych oraz aktualne katalogi.

Zapraszam do wypełnienia formularza zgłoszeniowego
lub kontakt telefoniczny: 502 337 143.

Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail
Telefon *
Telefon 2
Numer PESEL *


Adres zameldowania *
Ulica i numer domu *
Kod-pocztowy *
Miasto *


Adres Korespondencyjny :
(jeżeli inny niż zameldowania)

Ulica i numer domu :
Kod pocztowy :
Miasto :
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w tym formularzu dla potrzeb niezbędnych w
procesie rejestracji w Klubie Betterware zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik
Ustaw Nr 133 Poz. 883.